Viimeisessä 8.1.2024 otetussa näytteessä vedenlaatu täyttää hyvin vaatimukset. Oheisessa liitteessä tulokset.

Vesinäyte080124