Viimeisessä 30.1.2023 otetussa näytteessä vedenlaatu täyttää hyvin vaatimukset ja uintikautta voi jatkaa normaalisti. Oheisessa liitteessä vielä tulokset.

Näytepuhdas